BRAKUJĄCE OGNIWO, czyli protokoły z posiedzeń SENATÓW POLSKICH UNIWERSYTETÓW dostępne w SIECI

Dlaczego w Sieci? Dlatego, że ułatwi to dostęp do protokołów opinii publicznej, w tym pracownikom uczelni, studentom i absolwentom. Cel projektu: wspieranie rozwoju Uniwersytetów OTWARTYCH. Bez nich nie może być mowy o rzetelnej debacie publicznej w Polsce. Co charakteryzuje Uniwersytet OTWARTY? Między innymi dostępność do protokołów z posiedzeń organów kolegialnych w Internecie. Pójdźmy o krok dalej i zacznijmy myśleć o publikowaniu w Sieci nagrań wideo posiedzeń Senatów. Dlaczego nie?

Działaniem objęto 16. z 18. uniwersytetów podlegających nadzorowi ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Na dzień 10 kwietnia 2015 roku w Sieci możemy przeczytać protokoły z posiedzeń Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Szczecińskiego. Uniwersytet Gdański ogranicza dostęp do protokołów (tylko z domeny UG). Warto zaznaczyć, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego sprawuje nadzór nad 59. publicznymi uczelniami akademickimi. Mam nadzieję, że niniejszy projekt wywoła dyskusję wśród społeczności akademickich pozostałych 41. uczelni publicznych.

Przy realizacji projektu skorzystałem z prawa jakie daje obywatelom ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Wysłałem wnioski o udostępnienie protokołów z posiedzeń Senatów, za lata 2004 -2015 r. do następujących Uniwersytetów:

Uniwersytet w Białymstoku (wysłano 10.04.2015 r.)
Uniwersytet Gdański (wysłano 10.04.2015 r.)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (wysłano 10.04.2015 r.)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (wysłano 10.04.2015 r.)
Uniwersytet Łódzki (wysłano 10.04.2015 r.)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (wysłano 10.04.2015 r.)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (wysłano 4.05.2015 r.)
Uniwersytet Opolski (wysłano 10.04.2015 r.)
Uniwersytet Śląski w Katowicach (wysłano 10.04.2015 r.)
Uniwersytet Rzeszowski (wysłano 10.04.2015 r.)
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (wysłano 10.04.2015 r. oraz 28.04.2015 r.)
Uniwersytet Wrocławski (wysłano 10.04.2015 r.)
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (wysłano 10.04.2015 r.)
Uniwersytet Zielonogórski (wysłano 10.04.2015 r.)
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (wysłano 10.04.2015 r.)
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (wysłano 10.04.2015 r.)

UNIWERSYTETY i DOSTĘPNOŚĆ PROTOKOŁÓW w SIECI

Na dzień 10 kwietnia 2015 r., na 18. uniwersytetów, protokoły z posiedzeń Senatów publikują w Sieci:

1. Uniwersytet Warszawski (2005 – 2015)

2. Uniwersytet Szczeciński (2011 – 2015)

3. Uniwersytet Gdański
* Protokoły dostępne tylko z domeny Uniwersytetu Gdańskiego (2002 – 2015).

Sprawozdania z posiedzeń Senatów publikują/publikowały w Sieci:

1. Uniwersytet Jagielloński
* Publikuje „Wiadomości z posiedzeń Senatu UJ” (2012 – 2015)
oraz „Sprawozdania Rektora na posiedzenia Senatu” (2012 – 2015)

2. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
* Publikuje w Sieci (BIP) sprawozdania z posiedzeń Senatu (2004 – 2015)

3. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
* Publikował w Sieci sprawozdania z posiedzeń Senatu (2005-2009)

4. Uniwersytet Rzeszowski
* Publikuje informacje z posiedzeń Senatu (2007 – 2015)

PAŃSTWO, SAMORZĄD TERYTORIALNY, UCZELNIE PUBLICZNE (brakujące ogniwo)

Wzorem dla uczelni publicznych winny być, w ocenie autora, strony WWW Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz strony WWW samorządów terytorialnych. W obszarze dostępu do protokołów z posiedzeń organów kolegialnych publiczne uczelnie akademickie, zdaniem autora, są wielkim nieobecnym.

1. PAŃSTWO – PARLAMENT RP. Przykłady. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM) Sejmu RP. – posiedzenie nr 201 dnia 2015-02-19 (PROTOKÓŁ I NAGRANIE WIDEO)
i jeszcze przykład posiedzenia Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (79) Senatu RP z dnia 24.02.2015 r. (dostępne także w wersji wideo).

2. SAMORZĄDY TERYTORIALNE (sejmiki, rady powiatów, miast i gmin). Przykład. Protokół nr 0063-6/9/15 z posiedzenia Komisji ds. Kultury Rady Miasta Szczecin z dnia 1 kwietnia 2015 roku w sprawie Domu Marynarza (obiektu Uniwersytetu Szczecińskiego). Protokół dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin (zobacz).

3. UCZELNIE PUBLICZNE (organy kolegialne: senaty, rady wydziałów, rady instytutów). Polecamy uwadze stronę Vivat Academia na Facebooku (możliwość zamieszczania komentarzy)  (zobacz).

Sebastian Sahajdak

Szczecin, 10 kwietnia 2015 roku