Zwracamy się z apelem do wszystkich członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”, całego środowiska akademickiego oraz wszystkich Polek i Polaków, którym leży na sercu dobry stan Polskiej Nauki o składanie podpisu pod petycją.

Wystarczy wejść w poniższy link i potwierdzić chęć złożenia podpisu:
PETYCJA

Prosimy o rozpowszechnianie powyższej informacji wśród współpracowników i znajomych.

Dlaczego ZWIĄZEK?

 • Szkolenie on-line dla członków

  W imieniu Krajowej Sekcji Nauki zapraszamy na szkolenie pt.: „Organizacja i prawa związków zawodowych na uczelniach wyższych w Polsce”, które odbędzie się w dniu 11.01.2022 w trybie zdalnym. Poniżej broszura informacyjna: KSN plakat 11.01.2022 (pdf) Link do rejestracji: https://universityofsilesia11.clickmeeting.com/organizacja-i-prawa-zwiazkow-zawodowych-na-uczelniach-wyzszych-w-polsce/register

  Czytaj więcej...
 • Petycja w sprawie poprawy sytuacji finansowej na uczelniach

  Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, W związku z ogólnopolskim protestem pracowników szkolnictwa wyższego i nauki poniżej przesyłamy kilka bardzo istotnych informacji. Na skutek prowadzonej przez KSN ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, minister powołał 14.12. br. Zespół do spraw przygotowania propozycji rozwiązań w zakresie […]

  Czytaj więcej...
 • Stanowisko Przewodniczącego w sprawie zarzutów na posiedzeniu Senatu US

  Przyjmując zarzuty za nieprawdziwe Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego przedłożył w dniu 28 października następujące pismo i jednocześnie postanowił przekazać do wiadomości społeczności akademickiej US. Stanowisko Przewodniczącego związku (pdf) dr Marek Białkowski Przewodniczący KU NSZZ „Solidarność” US

  Czytaj więcej...