Apel Przewodniczącego Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego i wyjazd do Warszawy

Apel Przewodniczącego Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego do organizacji związkowych

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, która omawiała w dniu 22. Lutego 2024 r. zagrożenia wynikające z wprowadzenia tzw. Zielonego Ładu, przyjęła stanowisko, wyrażające pełne poparcie dla rolniczych protestów, których bezpośrednią przyczyną jest popierana przez polski rząd błędna polityka Unii Europejskiej. Czytamy w nim m.in.: „Solidarność” niezmiennie od kilkunastu lat i jako pierwsza tak duża organizacja społeczna w Polsce, ostrzega przed szkodliwymi skutkami unijnej polityki klimatycznej. Wielokrotnie jak przedstawiciele pracowników wskazywaliśmy, że ta zgubna polityka jest zagrożeniem dla polskiej energetyki, polskiego przemysłu energochłonnego oraz polskiego przemysłu spożywczego, w tym rodzimego rolnictwa. Przewidywaliśmy, że jej skutkiem będzie zapaść gospodarcza, ubóstwo energetyczne społeczeństwa, likwidacja setek tysięcy miejsc pracy w przemyśle i usługach, brak suwerenności energetycznej oraz załamanie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa żywnościowego” (…).

Tutaj znajdą Państwo treść apelu.

W związku z powyższym Zarząd Regionu organizuje wyjazd na manifestację w dniu 6 marca 2024 w Warszawie. Wyjazd będzie organizowany ze Szczecina, z Polic, Stargardu i Gryfina. Osoby które wezmą udział w manifestacji będą oddelegowane z pracy do działań związkowych. Koszty wyjazdu zostaną pokryte ze środków organizacji.

Tutaj szczegóły na temat wyjazdu.

Zachęcam do zaangażowania! Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału proszę o kontakt ze mną do poniedziałku 4 marca 2024.

 

Paweł Kozioł
Przewodniczący Komisji Uczelnianej
NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu Szczecińskiego