Zwracamy się z apelem do wszystkich członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”, całego środowiska akademickiego oraz wszystkich Polek i Polaków, którym leży na sercu dobry stan Polskiej Nauki o składanie podpisu pod petycją.

Wystarczy wejść w poniższy link i potwierdzić chęć złożenia podpisu:
PETYCJA

Prosimy o rozpowszechnianie powyższej informacji wśród współpracowników i znajomych.

Pracownicy

Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” US jest zainteresowana współpracą ze wszystkimi grupami pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego. Występujemy w sprawach indywidualnych i grupowych reprezentując interesy pracowników: naukowych, naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych, pracowników administracyjnych, technicznych oraz pracowników obsługi.  Do kontaktu z naszą organizacją zapraszamy osoby zatrudnione w Uczelni w ramach umów zlecenie oraz zatrudnionych na czas określony przy realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Współpraca ze Związkiem daje szansę rozwiązania szeregu problemów w ramach dialogu z pracodawcą. Organizacja pracownicza może, pomijając strukturę organizacyjną, reprezentować interesy pracownicze w relacjach z władzami Uczelni, czy kierownictwem poszczególnych jednostek organizacyjnych. Naszym zadaniem nie jest tylko wskazywanie zaniedbań, czy zagrożeń.  Czujemy się współodpowiedzialni za nasze miejsca pracy.

foto: domena publiczna