Skip to content

Pomoc socjalna / zasiłki statutowe

Członkowie NSZZ „Solidarność” w US, po 6 miesiącach od przyjęcia do organizacji, nabywają prawa do korzystania z następujących świadczeń:

 • Pomoc doktorantom – 800-900 zł
 • Pomoc habilitantom – 1000 zł
 • Zapomoga – od 200 zł do 400 zł
  (dop. świadczenie wypłacane jest w sytuacjach losowych. Członek Związku może skorzystać z tej formy pomocy raz do roku)
 • W związku z URODZENIEM SIĘ DZIECKA – 1000 zł
 • „PREZENT na ŚWIĘTA” – 100 zł (dop. świadczeniem objęte są dzieci Członków Związku do ukończenia piątego roku życia. Wypłacane jest w okresie Świąt Bożego Narodzenia na podstawie przedstawionego imiennego rachunku).
 • „ZAKUP POMOCY SZKOLNYCH” – 100 zł (dop. świadczeniem objęte są dzieci Członków Związku, w wieku od sześciu do osiemnastu lat. Wypłacane jestw trakcie roku szkolnego na podstawie imiennego rachunku).
 • W związku ze śmiercią CZŁONKA ZWIĄZKU – 800 zł
 • W związku ze śmiercią CZŁONKA RODZINY – 800 zł
 • Przejście na emeryturę – 600 zł

W sytuacjach wymagających wsparcia rzeczowego KU NSZZ „Solidarność” US, we współpracy z Członkami Związku,
prowadzimy zbiórki ubrań oraz wyposażenia domowego.