Podwyżki 2024 – propozycja Związków Zawodowych US

Szanowni Związkowcy

Serdecznie dziękuje w imieniu Zarządu za wszystkie przekazane informacje i sugestie dot. podwyżek. Były bardzo pomocne przy wypracowaniu poniższego dokumentu stanowiącego kompromis oczekiwań różnych grup pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego.

Przekazuję do Państwa wiadomości wypracowaną w porozumieniu przez wszystkie Związki Zawodowe działające na Uniwersytecie propozycję realizacji tzw. podwyżek ministerialnych. Pismo zostało już dostarczone do Biura Rektora, a jeżeli propozycja zyska aprobatę Władz, możemy w najbliższym czasie oczekiwać aktualizacji płac i wypłaty wyrównania.

Wspólne stanowisko ZZ US ws. podwyżek

Dla uzupełnienia informacji załączam również pismo skierowane do Władz Uczelni przez Związki Zawodowe 19 marca 2024.

Z poważaniem

Paweł Kozioł
Przewodniczący KU NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu Szczecińskiego