Skip to content

Pomoc prawna

Prawnicy będący członkami NSZZ „Solidarność” w Uniwersytecie Szczecińskim, w ramach swojej aktywności związkowej, wspierają Komisję Uczelnianą w prowadzeniu:

  • indywidualnych spraw pracowniczych,
  • grupowych spraw pracowniczych,
  • opiniowania dokumentów i działań związkowych w relacjach z pracodawcą.

Kto może skorzystać z pomocy prawnej i jak wygląda współpraca ze Związkiem?

Z naszej pomocy mogą korzystać wszyscy pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego.

Rozpoczynamy od rozmowy z konsultantem związkowym. Wspólnie opracujemy dokumenty i informacje w sprawie. Następnie przekazujemy je prawnikowi. Na spotkaniu z prawnikiem lub drogą elektroniczną ustalamy strategię postępowania w sprawie.