Skip to content

Pomoc psychologiczna

Pracownicy, którzy zwrócili się od KU NSZZ „Solidarność” US z prośbą o pomoc mogą skorzystać ze wsparcia konsultanta związkowego, prawnika oraz psychologa.

Pomoc psychologiczna stanowi uzupełnienie działań związkowych i prawnych w sytuacjach trudnych. Decyzję o zaangażowaniu psychologa podejmujemy wspólnie z zainteresowaną osobą.