PROTOKOŁY z posiedzeń Senatu US dostępne w Nowym Jorku

Od 12 grudnia 2014 roku, tj. od dnia upublicznienia protokołów, prosimy nie nazywać Uniwersytetu Szczecińskiego „czerwonym uniwersytetem”. Rozpoczynamy dyskusję o kulturze prawnej naszej Alma Mater. 

Naszym celem jest to, aby PDFy protokołów z posiedzeń Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego zostały opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Szczecińskiego. Dlatego w dniu 11.12.2014 roku przewodniczący Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” zaoferował Jego Magnificencji Rektorowi US pomoc w przygotowaniu plików. Niestety nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Dotarła do nas także informacja, za pośrednictwem mediów, że nad publikacją biuletynów w Sieci (BIP) ma zastanowić się Senat Uniwersytetu Szczecińskiego w trakcie najbliższych posiedzeń (link). Informowaliśmy Jego Magnificencję Rektora US, że protokoły z posiedzeń Senatu Uniwersytetu Warszawskiego są publikowane w BIPe (link)

Co dalej?

Uniwersytet Szczeciński

Do 18 grudnia 2014 roku, tj. do posiedzenia Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego opublikujemy na naszej stronie związkowej protokoły z posiedzeń Senatu US z ostatnich lat. Docelowo znajdą się tu wszystkie protokoły z lat 1985 – 2014. Kiedy Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Senat Uniwersytetu Szczecińskiego dojdą do wniosku, że protokoły powinny znaleźć się na BIPe uczeleni, to nie mamy nic przeciwko skopiowaniu ich ze strony Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego. Czy mieliśmy prawo do upublicznienia protokołów? Tak. Jeżeli władze Uczelni będą miały wątpliwości mogą skontaktować się z naszymi prawnikami.

Polska
W 2015 roku zamierzamy uruchomić program zachęcający władze polskich uczelni publicznych do udostępniania protokołów z posiedzeń Senatów na stronach Biuletynów Informacji Publicznej. Protokoły uczelni, które będą zwlekały z upublicznieniem protokołów będą publikowane na specjalnej stronie WWW.

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
protokoły z posiedzeń Senatu 

Rok 2014