Skip to content

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zapoznaj się z ulotką informacyjną Społecznej Inspekcji Pracy. Zobacz, jak możesz włączyć się w proces tworzenia przyjaznego miejsca pracy. Dowiedz się, w jaki sposób związki zawodowe działające w Uniwersytecie Szczecińskim we współpracy z pracodawcą działają na rzecz przestrzegania i poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. W materiale informacyjnym znajdziesz kontakty do społecznych inspektorów pracy (Pobierz PDF).

Zachęcamy do odwiedzania strony www Inspektoratu BHP i OP US