Skip to content

Pobierz DEKLARACJĘ

Pracowników zainteresowanych wstąpieniem do Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” US zapraszamy
do odwiedzenia naszego biura. Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Ustalimy termin spotkania.

Osoby, które podjęły decyzję o dołączeniu do naszej organizacji pracowniczej prosimy
o pobranie ze strony deklaracji i przesłanie jej po uzupełnieniu na adres biura Związku.

Na podstawie przedłożonej deklaracji Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” US podejmie uchwałę
o przyjęciu Państwa w poczet Członków Związku.

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości zawsze możesz skontaktować się z nami, z chęcią porozmawiamy: Kontakt