Po 4 dniach od złożenia wniosku Uniwersytet Gdański przesyła protokoły za lata 2004-2015

Zgodnie z dekretacją Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Bernarda Lammka, w dniu 14 kwietnia 2015 roku udzielono odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10 kwietnia 2015 roku. Na wskazany adres przesłano skany (PDF) protokołów z posiedzeń Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z lat 2004‐2015.

Zapraszamy do odwiedzania strony na Facebooku / Vivat Academia