Podwyżki 2024 c.d.

Szanowni Państwo

Jak uprzednio informowaliśmy, związki zawodowe US zaakceptowały procentową propozycję podwyżek przedstawioną przez Władze Uniwersytetu proponując jedynie nieznaczne zmiany w postaci:

– ograniczenia do 3000 zł maksymalnej kwoty podwyżki w grupie nauczycieli akademickich

– ograniczenie do 1200 zł maksymalnej kwoty podwyżki w grupie pracowników administracji i obsługi

– podniesienie procentowej wartości podwyżki dla wszystkich pracowników  o sumę wynikającą z wprowadzonych ograniczeń (np. do 32% dla nauczycieli akademickich i do 22% dla pracowników administracji i obsługi).

Związki zawodowe zaproponowały możliwość rezygnacji z ww. ograniczeń jeżeli Władze Uczelni przeznaczą z budżetu Uniwersytetu na zwiększenie puli podwyżek, kwotę równą min. 10% środków przekazanych przez Ministerstwo na podwyżki.

Niestety Władze Uniwersytetu Szczecińskiego odrzuciły zaproponowane rozwiązania wnioskując o podwyższenie limitów wynagrodzeń dla wybranych grup zawodowych. Spowoduje to niewątpliwie dalsze opóźnienie we wdrożeniu podwyżek i wypłacie wyrównania.

Tutaj mogą Państwo zapoznać się pełną treścią tego pisma.

 

Ponieważ mamy świadomość, że Pracownicy Uniwersytetu oczekują możliwie najszybszej wypłaty zaktualizowanych wynagrodzeń „Solidarność”, ZNP i ZZPNNA, po krótkich konsultacjach, już po dwóch dniach wystosowały wspólnie pismo ponownie wskazując zasadność naszego stanowiska.

Tutaj pełna treść przekazanej Władzom odpowiedzi.

Liczymy na zrozumienie ze strony Władz Uniwersytetu i możliwie szybkie uruchomienie podwyżek.