Skip to content

O nas

NSZZ „Solidarność” w Uniwersytecie Szczecińskim to:

  1. Związek zawodowy działający na rzecz pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego (zobacz: PRACOWNICY)
  2. Organizacja, która doskonale rozumie, że o sile związku zawodowego, w obecnych czasach, decyduje jego zaangażowanie na rzecz budowania powiązań horyzontalnych. Dlatego realizujemy projekt „Uniwersytet sOLIDARNOŚCI”, którego celem jest wspieranie współpracy pomiędzy światem pracy, samorządem i środowiskiem akademickim (więcej informacji).
  3. Dalecy jesteśmy od organizacyjnego zaangażowania na rzecz wspierania partii politycznych. KU NSZZ „Solidarność” US jest związkiem zawodowym. Poglądy polityczne mają nasi członkowie – każdy własne.
  4. Walka o demokrację jest częścią naszej tożsamości, wyzwaniem teraźniejszości i zobowiązaniem względem przyszłości. Dlatego współtworzymy Akademicki Program „Solidarni z Białorusią” (więcej informacji).