Zwracamy się z apelem do wszystkich członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”, całego środowiska akademickiego oraz wszystkich Polek i Polaków, którym leży na sercu dobry stan Polskiej Nauki o składanie podpisu pod petycją.

Wystarczy wejść w poniższy link i potwierdzić chęć złożenia podpisu:
PETYCJA

Prosimy o rozpowszechnianie powyższej informacji wśród współpracowników i znajomych.

o nas

NSZZ „Solidarność” w Uniwersytecie Szczecińskim to:

1. Związek zawodowy działający na rzecz pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego (zobacz: PRACOWNICY)

2. Organizacja, która doskonale rozumie, że o sile związku zawodowego, w obecnych czasach, decyduje jego zaangażowanie na rzecz budowania powiązań horyzontalnych. Dlatego realizujemy projekt „Uniwersytet sOLIDARNOŚCI”, którego celem jest wspieranie współpracy pomiędzy światem pracy, samorządem i środowiskiem akademickim (więcej informacji).

3. Dalecy jesteśmy od organizacyjnego zaangażowania na rzecz wspierania partii politycznych. KU NSZZ „Solidarność” US jest związkiem zawodowym. Poglądy polityczne mają nasi członkowie – każdy własne.

4. Walka o demokrację jest częścią naszej tożsamości, wyzwaniem teraźniejszości i zobowiązaniem względem przyszłości. Dlatego współtworzymy Akademicki Program „Solidarni z Białorusią” (więcej informacji).

POLECAMY wykład dr Jerzego M. Wojciechowskiego
pt. „Uniwersytet solidarności”. Solidarności przez małe „s”.