BRAKUJĄCE OGNIWO, czyli protokoły z posiedzeń SENATÓW POLSKICH UNIWERSYTETÓW dostępne w SIECI

Dlaczego w Sieci? Dlatego, że ułatwi to dostęp do protokołów opinii publicznej, w tym pracownikom uczelni, studentom i absolwentom. Cel projektu: wspieranie rozwoju Uniwersytetów OTWARTYCH. Bez nich nie może być mowy o rzetelnej debacie publicznej w Polsce. Co charakteryzuje Uniwersytet OTWARTY? Między innymi dostępność do protokołów z posiedzeń organów kolegialnych w Internecie. Pójdźmy o krok […]