Kwiecień 24, 2015
Drukuj

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach prześle protokoły do 15 maja 2015 roku

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach poinformował, że termin załatwienia sprawy zostaje przedłużony do dnia 15 maja 2015 roku z uwagi na konieczność przeprowadzenia czasochłonnych prac, polegających na zeskanowaniu protokołów z posiedzeń Senatu UJK, które odbyły się w latach 2004 – 2015.

Odpowiedź JM Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2015 roku.

UJK _SAH 24.04.2015