Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach prześle protokoły do 15 maja 2015 roku

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach poinformował, że termin załatwienia sprawy zostaje przedłużony do dnia 15 maja 2015 roku z uwagi na konieczność przeprowadzenia czasochłonnych prac, polegających na zeskanowaniu protokołów z posiedzeń Senatu UJK, które odbyły się w latach 2004 – 2015.