Uniwersytet w Białymstoku udostępni protokoły do 10 czerwca 2015 r.

Uniwersytet w Białymstoku udostępni protokoły z posiedzeń Senatu UwB za lata 2004-2015 najpóźniej do dnia 10 czerwca 2015 roku.

Treść e-maila od Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Leonarda Etela z dnia 24 kwietnia 2015 roku:

„W odpowiedzi na skierowany do rektora Uniwersytetu w Białymstoku wniosek o udostępnienie informacji publicznej w postaci protokołów Senatu Uniwersytetu w Białymstoku za okres od 2004 do 2015 roku, na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej informuję, iż przekazanie żądanych informacji wymaga znacznego nakładu pracy i czasu (wydobycie z archiwum, zeskanowanie, analiza pod kątem konieczności anonimizacji danych chronionych, anonimizacja) w związku z tym informacje te nie mogą być udostępnione w ustawowo przewidzianym 14 dniowym terminie i zostaną udostępnione w terminie najpóźniej do dnia 10 czerwca 2015 r.”