UAM w Poznaniu. Do 5 czerwca 2015 r. otrzymam protokoły. Mam też zapłacić 1.030,00 zł tytułem: informacja publiczna.

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu ds. informacji publicznej dr Aleksandra Bocheńska przesłała 24 kwietnia 2015 roku powiadomienie (23.04.15 r.), że termin udostępnienia informacji publicznej zostaje przedłużony do 5 czerwca 2015 roku z uwagi na konieczność przygotowania dokumentów zawierających około 2500 stron i zarchiwizowanych w różnych miejscach i formach. tak więc protokoły z UAM w Poznaniu otrzymam.

Pani dr A. Bocheńska wskazuje jednak, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będzie musiał ponieść dodatkowe koszty, związane ze sposobem udostępnienia oraz koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, w wysokości: 1.030,00 zł. (słownie: jeden tysiąc trzydzieści złotych).

Opłatę mam wnieść na konto bankowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań: 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
tytułem: informacja publiczna.