Ulga podatkowa 2024

Realizując postanowienia porozumienia między rządem a Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”  ustawą O zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw z 28 lipca 2023 został podwyższony limit rocznego odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich opłaconych na rzecz związków zawodowych w roku podatkowych.

Od 1 stycznia 2024 r. członkowie Solidarności oraz innych związków zawodowych będą mogli odliczyć od swojego rocznego dochodu aż 840 zł zapłaconych składek.

W roku podatkowym 2023 kwota ta wynosiła 500 zł.