Podwyżki 2024

Szanowni Państwo

W związku z opublikowanym Dz.U. 2024 poz. 235 w dniu 21 lutego 2024 r. Rozporządzeniem Ministra Nauki z dnia 15 lutego 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r., „Solidarność” US w porozumieniu z ZNP I ZZPNNA, zwróciły się do Władz Uniwersytetu Szczecińskiego z wnioskiem o możliwie szybkie udostępnienie danych i niezwłoczne procedowanie wynikających z ww. rozporządzenia podwyżek.

Treść pisma znajdą Państwo tutaj

Z poważaniem

Przewodniczący KU NSZZ „Solidarność”
Paweł Kozioł