Nagrody z okazji 250-lecia KEN

Szanowni Związkowcy

Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 27 września 2023 r. o zwiększeniach wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego przyznanych na rok 2023 r. zostały przyznane Uniwersytetowi Szczecińskiemu dodatkowe środki. Przyznane środki stanowią odpowiednik nagród jednorazowych dla pracowników sektora publicznego oraz systemu oświaty z okazji 250-lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej.

W związku z powyższym 9 października 2023 r. Jego Magnificencja prof. dr hab. Waldemar Tarczyński  Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego za pośrednictwem kierownika działu kadr Pana Artura Nowaka skierował do związków zawodowych działających w Uniwersytecie Szczecińskim pismo ws. podziału środków.

Podczas spotkania 16 października 2023 z Panią Prorektor ds. Organizacji dr hab. Kingą Flagą-Gieruszyńską, prof. US, mając na względzie możliwie szybkie uruchomienie wypłaty nagród, mimo drobnych rozbieżności, wszystkie związki zawodowe w porozumieniu pozytywnie zaopiniowały propozycję Władz Uczelni, jednocześnie domagając się bezzwłocznego uruchomienia podziału i wypłat środków jeszcze w październiku podobnie jak ma to miejsce w innych szczecińskich uczelniach publicznych.

Pani Rektor zapewniła, że mimo niedoborów kadrowych i nagromadzenia obowiązków, działy zaangażowane w uruchomienie nagród dołożą wszelkich starań w celu możliwie szybkiego uruchomienia wypłat.

Trzymamy kciuki…

 

Paweł Kozioł
Przewodniczący Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu Szczecińskiego