Termin wyborów na kadencję 2023 – 2028 – NSZZ Solidarność US

Szanowni Członkowie NSZZ Solidarność US – koleżanki i koledzy,

w imieniu Komisji Wyborczej NSZZ Solidarność US, uprzejmie informuję, że zgromadzenie wyborcze (Walne Zgromadzenie członków NSZZ Solidarność US) odbędzie się w dniu 16.05.2023 r. w Szczecinie, przy al. Piastów 40b, w budynku nr 4, o godz. 12.00 w sali nr 17 – 19.

Jednocześnie informujemy, że J.M. Rektor wyraża zgodę na zwolnienie pracowników będących członkami związku zawodowego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” ze świadczenia pracy z zachowaniem wynagrodzenia w celu udziału w wyborach władz związku w dniu 16 maja br.

Z wyrazami szacunku
Marek Białkowski
Przewodniczący
Komisji Wyborczej