Wyjaśnienie Przewodniczącego KU NSZZ Solidarność US

Przez długi czas mieliśmy problem z umieszczaniem bieżących informacji o działalności związku NSZZ Solidarność US na naszych stronach internetowych. Przyczyny tego stanu rzeczy były różne. Początkowo były to przyczyny sprzętowe (przezwyciężyliśmy je, dokonując zakupu nowego sprzętu, wyposażenia i oprogramowania), potem pojawiały się często przyczyny organizacyjne. Je także udało nam się pokonać. Obecnie jesteśmy na etapie wdrażania nowych metod informatycznych. I tym razem sądzę, że udało nam się ten problem także pokonać i po szkoleniach będziemy mogli (w miarę możliwości) regularnie dzielić się z Państwem bieżącym działaniami naszej organizacji.

Chcielibyśmy także zachęcić naszych członków, ale także sympatyków do dzielenia się z nami, waszymi problemami.

Postaramy się każdemu z was pomóc, abyście w ich rozwiązywaniu nie byli osamotnieni. Tylko w grupie jesteśmy silni i tylko razem możemy zmieniać otaczającą nas rzeczywistość pracowniczą.

Z wyrazami szacunku
Marek Białkowski
Przewodniczący
KU NSZZ Solidarność US