Refinansowanie wypoczynku

Dział Socjalny uprzejmie przypomina, że 31 sierpnia br. mija termin na złożenie wniosku o refinansowanie wypoczynku. Wnioski  należy składać w formie pisemnej w Dziale Socjalnym lub w formie elektronicznej za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej.

Wnioski dostępne są na stronie https://sss.usz.edu.pl/wnioski/