Walka o podwyżki

Problematyka związana ze zbyt niskimi zarobkami pracowników naukowych, ale też i administracyjnych uczelni wyższych w Polsce jest tematem wysoce palącym i pomijanym.

Brak realnych działań władz Ministerstwa Edukacji i Nauki, jak też brak jasnej polityki zabiegania o dodatkowe środki przez władze uczelni wyższych nie tylko na terenie miasta Szczecina, ale także województwa zachodniopomorskiego, a w szerszej perspektywie także i w Polsce, spowodowało powstanie inicjatywy oddolnej środowiska Komisji Zakładowych miasta Szczecina (KUNSZZ Solidarność US, KZ Solidarność PUM, KZ Solidarność AS, czy też w końcu KZ Solidarność ZUT) zainicjowania stosownej Uchwały na zjeździe delegatów Regionu NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego w czerwcu tego roku. Zdecydowana większość poparła nasz projekt uchwały, który stał się zobowiązaniem dla Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego do podjęcia dalszych działań w tym zakresie.

W ich wyniku, po kilku spotkaniach w siedzibie Zarządu NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego wypracowaliśmy wniosek o spotkanie się z Wojewodą Zachodniopomorskim oraz petycji, której celem było wyartykułowanie rządowi RP naszych dotychczas niezrealizowanych postulatów płacowych. W inicjatywę włączyła się skutecznie Krajowa Sekcja Nauki NSZZ Solidarność. Skutkiem czego udało się nam ustalić termin spotkania w dniu 07.07.2022 r. z Ministrem Nauki i Edukacji, Przemysławem Czarnkiem. W wyniku tychże działań, Pan Minister przyjął naszą delegację ze Szczecina, która przekazała mu nasze postulaty i życzliwie się do nich doniósł, obiecując przyznanie podwyżek w jesieni tegoż roku.

Jak się później okazało jesteśmy prekursorami w tym zakresie, albowiem na wieść o naszej inicjatywie inne Komisje Zakładowe Solidarność  w uczelniach wyższych obiecały się do nas przyłączyć lub korzystając z naszych doświadczeń podjąć podobne działania. Cieszymy się z tego niezmiernie i liczymy, że nasza solidarność odniesie zamierzony skutek.

O naszej inicjatywie informowało w swojej audycji także Polskie Radio Szczecin.

Będziemy w tym zakresie śledzić działania rządu i w razie potrzeby reagować, nie wyłączając dalszej akcji protestacyjnej, a nawet strajków, które będą prowadzone zgodnie z ustawą o rozstrzyganiu sporów zbiorowych.

Przewodniczący
KU NSZZ Solidarność US
Marek Białkowski