SYGNALIŚCI – kolejne szkolenia z KSN

Zapraszamy na zdalne szkolenie:

Sygnaliści” szkolenie wprowadzające

Polska jako państwo członkowskie Unii Europejskiej zobowiązana jest implementować do krajowego porządku prawnego rozwiązania zawarte w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony sygnalistów, czyli osób zgłaszających naruszenie prawa Unii. Niestety termin graniczny, przypadający na 17 grudnia 2021 roku, nie został dotrzymany przez polskiego prawodawcę, ciągle trwają prace nad kształtem ustawy wdrażającej dyrektywę. W tej sytuacji aktualne pozostają pytania o ewentualne nowe obowiązki pracodawców oraz sposoby usprawniania procesów kontrolnych w podmiotach zobowiązanych do tworzenia wewnętrznych systemów ochrony sygnalistów.

Kwestią szczególnej wagi jest to, że po przyjęciu ustawy w jej ostatecznym kształcie, z pewnością pracodawcy będą mieć niewiele czasu na wdrożenie procedur, których brak skutkować ma dolegliwymi sankcjami karnymi. Webinarium, na które zaprasza prowadzący – dr Patryk Kuzior – ma pomóc uporządkować wiedzę w tej materii i ułatwić zarówno zrozumienie istoty roli sygnalistów, jak i przygotowanie wdrożenia odpowiednich narzędzi w podmiotach zobowiązanych.

Szkolenie jest bezpłatne i kierowane tylko do członków organizacji związkowych funkcjonujących na uczelniach wyższych i instytutach badawczych w Polsce, zrzeszonych w Krajowej Sekcji Nauki. Szkolenie poprowadzi dr Patryk Kuzior, adiunkt w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej zatrudniony na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa, w tym na wyższych stanowiskach kierowniczych. Uczestniczył w pracach różnych gremiów doradczych funkcjonujących przy organach administracji publicznej, pracował jako ekspert Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL). Autor wielu publikacji naukowych i branżowych, w tym także współautor komentarzy do Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy o systemie oświaty. W 2012 r. uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej za wkład w rozwój oraz prawidłowe stosowanie prawa oświatowego.

Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej, na platformie Clickmeeting 14.03.2022, rozpocznie się o godzinie 9:00 i będzie trwało ok. 1h i 30 min.

Link do rejestracji: https://universityofsilesia11.clickmeeting.com/sygnalisci/register

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie – zaświadczenie zostanie wydane przez Krajową Sekcję Nauki.