Porozumienie ws. podwyżek podpisane

Związki zawodowe podpisały porozumienie ws. podwyżek z JM Rektorem.

Udało się wypracować wspólnie akceptowaną przez Władze i wszystkie Związki Zawodowe metodę wyliczenia podwyżek, polegającą na kwocie obliczonej jako procent od średniego wynagrodzenia w danej grupie zawodowej, zaokrągloną do pełnych dziesiątek złotych.

Podwyżka będzie wprowadzana z wyrównaniem od 1 października 2020 roku wg. następującego harmonogramu:

  1. dla pracowników obsługi – nie wcześniej niż przy wynagrodzeniu za marzec 2021 r.
  2. dla nauczycieli akademickich – nie wcześniej niż przy wypłacie wynagrodzenia za maj 2021 r.
  3. dla pracowników administracyjnych – nie wcześniej niż przy wypłacie wynagrodzenia za maj 2021 r.

Porozumienie, wraz z integralną częścią – załącznikiem w formie tabeli z propowanymi stawkami podwyżek: Porozumienie ws. podwyżek – 05.02.2021 (pdf)