KU NSZZ Solidarność US w obronie niezależności i bezstronności działaczki związkowej

Na posiedzeniu konsultacyjnym z Prorektor ds. Organizacji dr hab. Prof. US Kingi Flagi – Gieruszyńskiej padły ostre słowa ze strony Kanclerza US  mgr inż. Andrzeja Jakubowskiego pod adresem naszej koleżanki, działaczki związkowej i jednocześnie Przewodniczącej Związku Zawodowego Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi, Pani Gabrieli Fostiak. W jej ramach zarzucono jej działanie związkowe w oparciu o pomówienia i plotki, które miały jakoby być podstawą działania związków zawodowych w Uniwersytecie Szczecińskim, grożąc jej przy tym postępowaniami sądowymi.

Czując się w obowiązku nie tylko w obronie dobrego imienia Przewodniczącej Gabrieli Fostiak jako związkowca, ale także całej społeczności działaczy i członków związków zawodowych, ale też jako Przewodniczący KU NSZZ Solidarność US wystosowałem pismo na ręce Pani Prorektor, z którego treścią możecie się zapoznać.

Dzisiaj, tj. 24.03.2021 r. otrzymałem odpowiedź od Pani Prorektor. Z jego treścią także możecie się Państwo zapoznać.

Ich treść wyraźnie wskazuje na to, że trudno jest walczyć o prawa i obowiązki pracownicze w ramach US. Zarzuty, jakie padają pod naszymi adresami, wpisują się w trudną i niewdzięczną rolę funkcjonowania związków zawodowych. Jednak, jeśli będziemy zmuszeni do obrony naszych Koleżanek i Kolegów, to zapewniam Państwa, że dysponujemy wiedzą i środkami, aby skutecznie ich używać dla dobra naszych członków i społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Przewodniczący
KU NSZZ Solidarność US
Marek Białkowski