Założenia do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego

JM Rektor US przedstawił w dniu 20.12.2018 r. Założenia do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego – dotyczące struktury organizacyjnej Uczelni, jej organów, jednostek organizacyjnych, funkcji kierowniczych oraz zadań poszczególnych pionów. Jednocześnie zaprosił zainteresowane osoby na spotkanie, na którym będą przedstawiane wskazane założenia przyszłej treści Statut US. Osoby chętne do wzięcia udziału w tym evencie, proszę o przesłanie zgłoszeń do Biura Promocji i Informacji US.

Ze strony KU NSZZ Solidarność US, mogę jedynie powiedzieć, że po wstępnej analizie – trudno jest uznać, na ile i jak głębokie będą to zmiany. Już dziś jednak można przewidywać, że Nasz US nie będzie tym samym podmiotem (druk – JM Rektora), jaki dotychczas znaliśmy.

Ostatnio jednak także jakby w odpowiedniej kolejności otrzymaliśmy notatkę ze spotkania przedstawicieli KSN w MNiSzW w Warszawie w dniu 05.12.2018 r. (druk – KSN).

Dopiero po lekturze porównawczej obu tych dokumentów można wysnuć przypuszczenia – na ile zmiany proponowane przez JM Rektora US są zbieżne ze stanowiskiem MNiSzW w Warszawie.

Według władz KU NSZZ Solidarność US odstępstwa są diametralne. Niestety KU NSZZ Solidarność US nie została zaproszona do prac nad treścią statutu US, a szkoda – bo odnieść można wrażenie, że tam gdzie możemy pomóc US naszych przedstawicieli brakuje.

Ponownie przypominam, że tam, gdzie proponowane są zmiany strukturalne – będą równolegle prowadzone prace związane z restrukturyzacją i racjonalizacją zatrudnienia, co w konsekwencji z pewnością prowadzić będzie do zwolnień pracowników, właściwie we wszystkich jednostkach US, czy to w pionie administracyjnym, czy to naukowo – badawczym.

Zupełnie inną kwestią jest wyrównywanie wynagrodzeń i jednocześnie ich właściwa wysokość – w tym zakresie staramy się prowadzić dyskusje, wskazując, jak niesprawiedliwie są obecnie naliczane wynagrodzenia zwłaszcza w administracji, ale także i w pionie naukowo – dydaktycznym. O rozwoju wydarzeń w tym zakresie postaramy się Was informować w miarę możliwości na bieżąco.

NIEZALEŻNIE – DO PROBLEMÓW w US – chciałbym wszystkim naszym członkom i sympatykom życzyć Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i spełnienia marzeń w nadchodzącym Nowym 2019 roku.

Przewodniczący
Marek Białkowski
KU NSZZ Solidarność US