Założenia do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego

JM Rektor US przedstawił w dniu 20.12.2018 r. Założenia do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego – dotyczące struktury organizacyjnej Uczelni, jej organów, jednostek organizacyjnych, funkcji kierowniczych oraz zadań poszczególnych pionów. Jednocześnie zaprosił zainteresowane osoby na spotkanie, na którym będą przedstawiane wskazane założenia przyszłej treści Statut US. Osoby chętne do wzięcia udziału w tym evencie, proszę o przesłanie […]