Dementi

W związku z pojawiającymi się informacjami, jakoby KU NSZZ Solidarność US brała udział lub konsultowała przeprowadzenie konkursu na stanowisko „Kierownika Obiektów US położonych w Szczecinie, przy ul. Adama Mickiewicza 16,18, a które według doniesień miała objąć koleżanka Małgorzata Kacperska – Michniewicz (poprzednio działająca jako członek składu osobowego KU NSZZ Solidarność US w latach 2014 – 2018) należy wskazać i szczególnie podkreślić, że są one nieprawdziwe i krzywdzące dla jego władz. Z posiadanej przez KU NSZZ Solidarność US wiedzy, rzeczony konkurs ostatecznie został odwołany, z przyczyn znanych jedynie jego organizatorom, poza wiedzą i wolą organizacji związkowej. Doniesienia, jakoby w tych działaniach uczestniczyła Komisja Uczelniana NSZZ Solidarność US są rozpowszechniane przez osoby czyniące to w oparciu o niesprawdzone i niepotwierdzone informacje.

Sytuacja polegająca na tym, że KU NSZZ Solidarność US wpływała na takie działania władz US jest o tyle wątpliwa i dyskusyjna, albowiem obecnie koleżanka Małgorzata Kacperska – Michniewicz jest w bieżącym kontakcie i uzyskuje wsparcie merytoryczne i prawne KU NSZZ Solidarność US w celu wyjaśnienia sytuacji pracowniczej, w której się znalazła.

Na marginesie trzeba przy tym wskazać, że tego rodzaju postępowanie pracowników US jest sprzeczna z prawem, bowiem narusza dobra osobiste KU NSZZ Solidarność US i jeśli tylko będą się one ponownie pojawiać w przestrzeni publicznej US, KU NSZZ Solidarność US podejmie stosowne kroki prawne.  

Przewodniczący
Marek Białkowski
KU NSZZ Solidarność US