WYBORY 2018-2022 – KANDYDACI. Komunikat ZKW NSZZ „Solidarność” US z dn. 15.06.2018 r.

Szczecin, 15.06.2018 r.

KOMUNIKAT
Zakładowej Komisji Wyborczej
NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 15.06.2018 r.

Informujemy, że do ZKW NSZZ „Solidarność” US wpłynęły następujące kandydatury w wyborach władz statutowych związku oraz delegatów na Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego i Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego (kadencja 2018-2022):

na Przewodniczącego Komisji Uczelnianej
NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego:
mec. dr Białkowski Marek

na Członka Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” US:

1. dr Baczyńska Bogna
2. mgr Buczak Katarzyna
3. dr hab. Jaźwiński Ireneusz
4. mgr Kućko Małgorzata
5. mgr Kwietniewska Justyna
6. Łobodziński Janusz
7. mgr Mielko Konrad
8. mgr inż. Słowiak Jarosław

* wybieramy pięć osób.

na Członka Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” US:
1. mgr Liwuś-Łapińska Joanna
2. mgr Mikulak Rafał
3. mgr Wójcik Dariusz

* wybieramy trzy osoby.

na Delegata na Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego:
mec. dr Białkowski Marek

na Delegata do Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”:
mec. dr Białkowski Marek

GŁOSOWANIE odbędzie się w dniach:
pn. 18.06.2018 r. i wt. 19.06.2018 r.
Więcej: http://wsolidarnosci.pl/ogloszenie-zkw-wybory-na-kadencje-2018-2022-pn-i-wt-18-19-06-2018-r/

Urna wyborcza będzie wystawiona:

Poniedziałek, 18.06.2018 r., w godz. 8.00 – 9.00
Wydział Biologii, ul. Felczaka 3c (przy portierni)

Poniedziałek, 18.06.2018 r., w godz. 10.30 – 11.30
Wydział Matematyczno-Fizyczny, ul. Wielkopolska 15 (sala Rady Wydziału – 109 – I piętro)

Poniedziałek, 18.06.2018 r., w godz. 13.00 – 14.00
Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych US, ul. A. Mickiewicza 16A (przy portierni)

Poniedziałek, 18.06.2018 r., w godz. 16.00 – 17.00
Biuro KU NSZZ „Solidarność” US, ul. Szwoleżerów 18, p. 2

Wtorek, 19.06.2018 r., w godz. 8.00 – 9.00
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. A. Mickiewicza 64 (przy portierni)

Wtorek, 19.06.2018 r., w godz. 10.30 – 11.30
Wydział Filologiczny, Al. Piastów 40B, budynek nr 4 (przy portierni)

Wtorek, 19.06.2018 r., w godz. 13.00 – 14.00
Wydział Humanistyczny, ul. Krakowska 71-79 (przy portierni – wejście główne)

Wtorek, 19.06.2018 r., w godz. 16.00 – 17.00
Biuro KU NSZZ „Solidarność” US, ul. Szwoleżerów 18, p. 2

***
Dodatkowe miejsca głosowania oraz terminy głosowania wskazane na podstawie uchwały nr 2/06/2018 z dnia 8.06.2018 r. UWAGA: poniższy wykaz zawiera także informacje o przedłużeniu głosowania w miejscach wskazanych powyżej.

Poniedziałek, 18.06.2018 r., w godz. 9.30 – 10.30
Wydział Matematyczno-Fizyczny, ul. Wielkopolska 15 (sala Rady Wydziału – 109 – I piętro)

Poniedziałek, 18.06.2018 r., w godz. 11.45 – 12.00
Akademickie Centrum Kształcenia Językowego US
ul Wawrzyniaka 15 (przy portierni)

Poniedziałek, 18.06.2018 r., w godz. 12.15 – 13.00
Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych US, ul. A. Mickiewicza 16A (przy portierni)

Poniedziałek, 18.06.2018 r., w godz. 14.30 – 14.45
Dom Studenta nr 3 „Kordecki”, ul. Kordeckiego 15 (przy recepcji)

Poniedziałek, 18.06.2018 r., w godz. 15.00 – 16.00
Biuro KU NSZZ „Solidarność” US, ul. Szwoleżerów 18, p. 2

Wtorek, 19.06.2018 r., w godz. 9.00 – 10.00
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. A. Mickiewicza 64 (przy portierni)

Wtorek, 19.06.2018 r., w godz. 11.30 – 12.30
Wydział Filologiczny, Al. Piastów 40B, budynek nr 4 (przy portierni)

Z upoważnienia ZKW NSZZ „Solidarność” US

mgr Sebastian Sahajdak