NOWE WŁADZE KU NSZZ „Solidarność” USz na kadencję 2018-2022

We wtorek, 19 czerwca 2018 roku zakończyliśmy wybory władz statutowych i delegatów na kadencję 2018-2022. Protokół z ustalenia wyników został przekazany Regionalnej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego.

Funkcję Przewodniczącego Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego, przez najbliższe cztery lata, będzie pełnił mec. dr Marek Białkowski, adiunkt z Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług. M. Białkowski pełni również funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Uniwersytecie Szczecińskim.

Do Komisji Uczelnianej wybrano:

1) dr Bognę Baczyńską, adiunkt z Wydziału Prawa i Administracji USz
2) mgr Katarzynę Buczak,prac. adm. z Sekcji ds. Stypendiów i Sprawozdawczości USz
3) mgr inż. Jarosława Słowiaka, kierownika obiektu na Wydziale Filologicznym USz
4) mgr Konrada Mielko, informatyka z Uczelnianego Centrum Informatycznego USz
5) dr hab. Ireneusza Jaźwińskiego, adiunkta z Wydziału Zarządzania i Ekonomiki USz

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

1) mgr Joannę Liwuś, prac. adm. z Uniwersyteckiego Centrum Edukacji USz
2) mgr inż. Rafała Mikulaka, informatyka z Uczelnianego Centrum Informatycznego USz
3) mgr Dariusza Wójcika, kierownika Asystenckiego Domu Mieszkalnego USz

Delegatem na Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego został mec. dr Marek Białkowski.

Delegatem do Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” został mec. dr Marek Białkowski.

W imieniu Zakładowej Komisji Wyborczej

S.  Sahajdak