[FILM] Protest akademicki przed Rektoratem USz – 15.06.2018 r.

Dokumentacja filmowa protestu akademickiego przed Rektoratem Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 15 czerwca 2018 roku w godzinach 18.00 – 19.00.