Nowy regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Od 1 stycznia 2017 roku w Uniwersytecie Szczecińskim obowiązuje nowy regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.  

Regulamin dostępny jest na stronie Samodzielnej Sekcji Socjalnej US. Wprowadzony został Zarządzeniem Rektora US nr 111/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku. (zobacz). Prace nad dokumentem prowadzone były, we współpracy ze związkami zawodowymi, przez kilkanaście miesięcy. W trakcie rozmów dwukrotnie przeprowadzano konsultacje z pracownikami uczelni. Nie obyło się bez protestów. Blisko 500 pracowników podpisało się pod pismem do JM Rektora US w sprawie zmian dotyczących zasad wypłacanego zasiłku z tytułu przejścia na emeryturę. Protesty pojawiły się także po stronie profesorskiej. Uznano wysokość świadczeń, w tej grupie, za niezadowalającą. Argument, że w ramach gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, należy kierować się tzw. kryteriami socjalnymi, u części pracowników US nie znajduje zrozumienia. Podobnie, jak informacja, że prawo obowiązujące w uczelni powinno być dostosowane do prawa obowiązującego w Polsce.

Nowy regulamin, od strony prawnej, został opracowany przez dr. Mikołaja Rylskiego, przewodniczącego Komisji Socjalnej we współpracy z dr. Sławomirem Driczinskim, członkiem Zarządu NSZZ „Solidarność” US. Dr Rylski i dr Driczinski są pracownikami Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji US. Nie bez znaczenia jest fakt, że dr Ryski objął przewodniczenie Komisji Socjalnej. W pracach nad dokumentem uczestniczyli: Rektor, Prorektorzy, Kwestor, prawnicy z Działu Prawnego US, pracownicy Samodzielnej Sekcji Socjalnej US oraz reprezentanci Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” US, Związku Nauczycielstwa Polskiego w US oraz Związku Zawodowego Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi w US.

Nowy regulamin, to nowe zasady podziału środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w US, wyzwanie dla członków Komisji Socjalnej oraz pracowników Samodzielnej Sekcji Socjalnej US. Dlatego będziemy wdzięczni za Państwa uwagi. Prosimy przekazywać je za pośrednictwem związków zawodowych oraz Samodzielnej Sekcji Socjalnej US.

S. Sahajdak

Fot. internet / domena publiczna

firma