Nowy regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Od 1 stycznia 2017 roku w Uniwersytecie Szczecińskim obowiązuje nowy regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.   Regulamin dostępny jest na stronie Samodzielnej Sekcji Socjalnej US. Wprowadzony został Zarządzeniem Rektora US nr 111/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku. (zobacz). Prace nad dokumentem prowadzone były, we współpracy ze związkami zawodowymi, przez kilkanaście miesięcy. W trakcie rozmów dwukrotnie […]