Konsultacje pracownicze na Wydziale Prawa i Administracji US (2014)

Związkowe konsultacje pracownicze zostały przeprowadzone
przez Komisję Uczelnianą NSZZ „Solidarność” US. Zobacz (PDF):

KONSULTACJE WPiA US

KONSULTACJE WYDZIAL PRAWA i ADMINISTRACJI czerwiec 2014