UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI: Kanclerz przesyła protokoły z posiedzeń Senatu UJ

Kanclerz Uniwersytetu Jagiellońskiego pani mgr Ewa Pędracka-Kwaskowska przesłała protokoły z posiedzeń Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego za okres od stycznia 2004 roku do grudnia 2013 roku w postaci plików pdf zapisanych na płytach CD (3). Protokoły za okres od stycznia 2014 roku do marca 2015 roku zostały przesłane drogą elektroniczną w dniu 24 kwietnia br.