JM Rektor UKSW przekazuje płytę CD z protokołami z posiedzeń Senatu

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński przekazał płytę CD z wersjami elektronicznymi protokołów z posiedzeń Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.