Uniwersytet Śląski wykonuje zwrot w kierunku informacji publicznej przetworzonej. Rektor wzywa do wykazania powodów…

Z otwartości Uniwersytetu Śląskiego, o której mowa w piśmie Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego, prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia z dnia 27 kwietnia 2015 roku, pozostało jedynie rozczarowanie. Warto zaznaczyć, że Rektor Uniwersytetu Śląskiego jest zarazem Przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (WWW). Postawa prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia w sprawie jest tym samym niezmiernie ważna.