Uniwersytet Jagielloński: przesyła protokoły od 01.2014 r. do 03.2015 r.

Kraków, 24 kwietnia 2015 r.

Pan
Sebastian Sahajdak
Komisja Uczelniana
NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu Szczecińskiego

Szanowny Panie,

w związku ze złożonym przez Pana w dniu 10 kwietnia br. wnioskiem o udostępnienie protokołów z posiedzeń Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, przesyłam w załączeniu protokoły za okres od stycznia 2014 roku do marca 2015 roku. Protokoły z lat poprzednich znajdują się w Archiwum UJ i ich udostępnienie związane jest z koniecznością wszczęcia dodatkowych procedur.

Z wyrazami szacunku

Kanclerz Uniwersytetu Jagiellońskiego
mgr Ewa Pędracka-Kwaskowska