Zwracamy się z apelem do wszystkich członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”, całego środowiska akademickiego oraz wszystkich Polek i Polaków, którym leży na sercu dobry stan Polskiej Nauki o składanie podpisu pod petycją.

Wystarczy wejść w poniższy link i potwierdzić chęć złożenia podpisu:
PETYCJA

Prosimy o rozpowszechnianie powyższej informacji wśród współpracowników i znajomych.

22 grudnia, 2016
Drukuj

Wydział Biologii skończył z anonimizacją. Dziękujemy i publikujemy protokoły.

Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego udostępnił protokoły z posiedzeń Rady Wydziału bez anonimizacji. W przypadku tej jednostki organizacyjnej to zmiana wprost rewolucyjna. Za zmianę postawy Władz Wydziału serdecznie dziękujemy! Oczywiście zachęcamy do publikowania protokołów na stronie WB US, tak aby do dokumentów mieli swobodny dostęp pracownicy i studenci. Póki co służymy pomocą:

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 15.09.2016 r. 

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 29.09.2016 r.

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 20.10.2016 r.