Na Cukrowej wykorzystamy skaner ręczny

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług odpowiedział na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w następujący sposób (21.12.16 r.): „ze względu na sezon świąteczno-urlopowy i co za tym idzie w związku z niemożliwością oddelegowania pracownika do skanowania dokumentów, zapraszam Pana Przewodniczącego lub wyznaczonego przedstawiciela do wizyty na Wydziale celem zeskanowania protokołów.” Podpisał: prof. dr hab. Juliusz Engelhardt, Dziekan WZiEU.

Komentarz: wniosek o udostępnienie informacji skierowałem do Pana Dziekana 13 grudnia 2016 roku. Oczywiście odwiedzę wydział przy ul. Cukrowej w Szczecinie. Zeskanuję dokumenty tym samym skanerem, który miał trafić na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zostawiam na marginesie rozważań, to czy muszę osobiście skanować dokumenty. Czego nie robi się dla JAWNOŚCI. Mam też na uwadze to, że jest „sezon świąteczno-urlopowy”. Oczywiście dokumenty opublikuję na stronie Związku.

Sahajdak

21.12.2016 r.