Wydział Biologii skończył z anonimizacją. Dziękujemy i publikujemy protokoły.

Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego udostępnił protokoły z posiedzeń Rady Wydziału bez anonimizacji. W przypadku tej jednostki organizacyjnej to zmiana wprost rewolucyjna. Za zmianę postawy Władz Wydziału serdecznie dziękujemy! Oczywiście zachęcamy do publikowania protokołów na stronie WB US, tak aby do dokumentów mieli swobodny dostęp pracownicy i studenci.