Zakończyliśmy kolportaż 400 płyt DVD z wykładem prof. W. Rozwadowskiego

Profesor Władysław Rozwadowski wygłosił 4 lipca 2014 roku wykład pt. “Wpływ uniwersytetu w życiu społecznym państwa” . Organizatorami wykładu, poza murami Uniwersytetu Szczecińskiego, byli: Komisja Uczelniana NSZZ “Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego oraz absolwenci Wydziału Prawa i Administracji US zaangażowani w kampanię pn. “Żądamy powrotu Dziekana Rozwadowskiego”.  Sprawa odejścia prof. Rozwadowskiego z pracy na US była szeroko komentowana (Gazeta.pl , MMSzczecin.pl […]