OKRESOWE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. UCZELNIANA SOLIDARNOŚĆ OFERUJE ZASTĘPSTWA PROCESOWE

Otrzymaliście Państwo negatywną ocenę w ramach okresowej oceny nauczycieli akademickich za lata 2015 – 2016? Spodziewacie się wypowiedzenia umowy o pracę? Informujemy, że zebrana wiedza i dokumenty, a nade wszystko gotowość pracowników US do współpracy sprawiły, że związek zawodowy może być pomocny w obronie praw pracowniczych przed sądem pracy. Od daty otrzymania wypowiedzenia macie Państwo […]