Zwracamy się z apelem do wszystkich członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”, całego środowiska akademickiego oraz wszystkich Polek i Polaków, którym leży na sercu dobry stan Polskiej Nauki o składanie podpisu pod petycją.

Wystarczy wejść w poniższy link i potwierdzić chęć złożenia podpisu:
PETYCJA

Prosimy o rozpowszechnianie powyższej informacji wśród współpracowników i znajomych.

13 grudnia, 2021
Drukuj

PROTEST

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

wraz z Krajową Sekcją Nauki NSZZ Solidarność Komisja Uczelniana NSZZ Solidarność US wraz z innymi organizacjami związkowymi uczelni wyższych naszego regionu i miasta w ramach NSZZ Solidarność, przystępujemy do protestu, którego celem jest wymuszenie na Ministrze Edukacji i Nauki, jak również całym rządzie realizacji postulatów zawartych w porozumieniach z 2018 r., a odnoszących się do podwyżki wynagrodzeń pracowników naukowych uczelni wyższych, ale też i pozostałych grup pracowniczych pracujących w administracji. Ich to bowiem wynagrodzenie jest zawsze pochodną powiązaną z wynagrodzeniami profesorskimi. Jest to niezwykle ważna inicjatywa. Albowiem od właśnie 2018 roku wynagrodzenia w tej grupie pracowniczej miały rosnąć, a jednak wydaje się, jakby rząd RP zapomniał o zaciągniętych zobowiązanych.

Naszymi działaniami chcemy mu o tym przypomnieć. Liczę na wasze wsparcie i zrozumienie.

Komunikat Rzecznika prasowego Sztabu Protestacyjnego Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w sprawie akcji protestacyjnej (pdf)

Ze związkowym pozdrowieniem
Marek Białkowski
Przewodniczący
KU NSZZ „Solidarność” US