PROTEST

Szanowne Koleżanki i Koledzy, wraz z Krajową Sekcją Nauki NSZZ Solidarność Komisja Uczelniana NSZZ Solidarność US wraz z innymi organizacjami związkowymi uczelni wyższych naszego regionu i miasta w ramach NSZZ Solidarność, przystępujemy do protestu, którego celem jest wymuszenie na Ministrze Edukacji i Nauki, jak również całym rządzie realizacji postulatów zawartych w porozumieniach z 2018 r., […]