Odpowiedź Ministra do Solidarności Uniwersytetu Warszawskiego

Dotrzymywanie zobowiązań do podstawa budowania zaufania obywateli do Państwa prawa. Tłumaczenia odnoszące się do tego, że sprawa dotyczy innych osób są co najmniej nie na miejscu.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

Podwyżki 2022 – list otwarty Solidarność UW (pdf)

Minister Murdzek do Solidarności UW (pdf)